Ramirent Latvija ir ieguvusi Great Place to Work® sertifikātu

Pagājušā gada beigās Ramirent piedalījās “Great Place To Work®” – starptautiskās cilvēkresursu pētniecības organizācijas vadītajā aptaujā, kurā izvērtē darba dzīves kvalitāti. Pēc aptaujas noslēgšanās 2023.gada decembrī Ramirent saņēma “Great Place To Work” sertifikātu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Great Place To Work ir globāla sertifikācijas sistēma, kas atzinīgi novērtē uzņēmumus, kuros ir pozitīva un uz uzticēšanos balstīta darba kultūra. Saskaņā ar GPTW modeli laba darba vieta balstās uz piecām pamatvērtībām: uzticamība, cieņa, godīgums, draudzība un lepnums. Šīs pamatvērtības tiek rūpīgi izvērtētas, visaptveroši novērtējot darba kultūru un atmosfēru. Sertifikācija ir balstīta uz Trust Index© darbinieku aptauju, kurā tiek novērtēta darba atmosfēra, pamatojoties uz 15 kvalitātes kritērijiem.

Sertifikācijas procesa pamatā ir aptaujā piedalījušos darbinieku skaits un uzņēmumam sniegtie novērtējumi. Latvijā aptaujā piedalījās  94% darbinieku un uzticības indekss darba devējam sasniegts ar 84%. Tādējādi mūsu uzņēmums neapšaubāmi ir viens no labākajiem darba devējiem pasaulē. Ramirent arī ieguva labākos rezultātus tādās kategorijās kā sadarbība, uzticamība un profesionālais lepnums.

“Great Place To Work®” – starptautiskās cilvēkresursu pētniecības organizācija katru gadu novērtē vairāk nekā 17 000 uzņēmumu no gandrīz 170 valstīm visā pasaulē, pamatojoties uz darbinieku uzticības aptaujām un vadības prakses auditiem. Aptauja sastāv no vairāk nekā 70 jautājumiem, kas saistīti ar uzticamību, cieņu un godīgumu starp darbiniekiem un vadītājiem, lepnumu būt daļai no uzņēmuma un savstarpējo cieņu vienam pret otru.