Ramirent ilgtspējīgas būvniecības padomes biedrs

[Latvijas ilgtspējīgas būvniecības padome] dibināta ar mērķi sniegt profesionālu un objektīvu vērtējumu pilsētvidei un jaunbūvēm, izceļot objektīvi kvalitatīvākos un ilgtspējīgākos jaunbūvju un pilsētbūves organizatoriskās struktūras paraugus, ieviešot [BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method)] novērtēšanas metodi.

Ramirent projekta ietvaros popularizē nomātas būvtehnikas un būvniecības iekārtu izmantošanu būvniecības procesā, jo tas atbilst Ilgtspējīgas Būvniecības pamatprincipiem, kas izvirza uzdevumu racionāli izmantot resursus.

Saistītie dokumenti

[Buklets 1.daļa]

[Buklets 2.daļa]

[Buklets 3.daļa]

[Buklets 4.daļa]