Forma Nomas līguma noslēgšanai – Privātpersonai
Deklarētā dzīvesvieta


Faktiskā dzīves vieta

Ja tā atšķiras no deklarētās

e-pasts (PDF) formāts

Papildus informācija
* – obligāti aizpildāmie lauki

Ja nepieciešama Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle pārstāvja pilnvara, tā tiks izsniegta pēc pieprasījuma.

Ramirent Baltic AS Rigas filiale apstrādā personas datus saskaņā ar tās privātuma politiku, kas izklāstīta vietnē https://www.ramirent.lv/privacy