Dokumenti

 [Produktu katalogs ar cenām]
[RamiRisk noteikumi]
 [RamiRisk noteikumi ENG]
[RamiRisk noteikumi RUS]
[Ramirent Līgums]
 [Ramirent Līgums ENG]
[Ramirent Līgums RUS]
[Pilnvaras paraugs]
[Pilnvaras paraugs bez tiesībām parakstīt līgumus]
 [Pilnvaras paraugs LV/ENG]
 [Pilnvaras paraugs LV/ENG bez tiesībām parakstīt līgumus]
 [Pilnvaras paraugs LV/RUS]
[Pilnvaras paraugs LV/RUS bez tiesībām parakstīt līgumus]
 [Klienta karte (uzņēmums)]
 [Klienta karte (privātpersona)]
 [Naudas atgriešanas iesniegums]
 [Naudas atgriešanas iesniegums ENG]
 [Ramirent reģistrācijas apliecības kopija]
 [Inventāra lietošanas noteikumi līgumiem, kuri noslēgti līdz 2009.gada 01.janvārim]