Kā iznomāt ?

Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle nomas inventāru izsniedz pamatojoties uz abpusēji parakstītu līgumu. Juridiskām personām nomas inventāra saņemšanai nepieciešama arī pilnvara. 

Nomas līguma slēgšana
Juridiskām personām vai fiziskām personām, kas vēlas sadarboties pirmo reizi, nepieciešams noslēgt nomas līgumu.

Lai juridiska persona noslēgtu nomas līgumu nepieciešams iesniegt:
aizpildītu klienta karti, kuru aizpilda uz vietas nomas punktā. Klienta karte [Uzņēmumam]

Nomas līgumu var parakstīt persona ar paraksta tiesībām (norādītas komercreģistrā). Nomas līgumu var parakstīt arī persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), kas iesniedz pilnvaru ar tiesībām parakstīt nomas līgumu, kuru paraksta persona ar paraksta tiesībām. [Pilnvaras paraugs].

Lai fiziska persona noslēgtu nomas līgumu, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:
1. Uzrādīt pasi vai ID apliecību nomas punktā.
2. Klienta karti – aizpilda uz vietas nomas punktā. Klienta karte [Privātpersonai]

Pēc dokumentu iesniegšanas AS Ramirent Rīgas filiāle izskatīs tos un informēs par sadarbības iespējām.

Lai iepazītos ar nomas līgumu spiediet [šeit]
[līgums angļu valodā] [līgums krievu valodā]

Pasūtījuma veikšana Lai saņemtu noma inventāru nepieciešams veikt vēlamā produkta pasūtījumu (sk. sadaļu Kontakti). Mūsu speciālisti informēs Jūs par nomas cenu, kā arī pēc Jūsu pieprasījuma nosūtīs cenu piedāvājumu. Cenu piedāvājuma gatavošanai ir nepieciešami Jūsu dati par attiecīgo pasūtījumu, tie varētu būt rasējumi vai mutiska informācija. Nepieciešamības gadījumā mūsu speciālisti ieradīsies norādītā objekta apsekošanai. 

Drošības nauda Juridiskā persona noslēdzot nomas līgumu var saņemt inventāru nomā, iemaksājot drošības naudu. Drošības naudas apmērs ir atkarīgs no izvēlētā inventāra apjoma un juridiskās personas datiem (kredīt vēsturē utt.), par drošības naudas apjomu Jūs informēs mūsu darbinieks.
Privātpersonas noslēdzot nomas līgumu var saņemt inventāru nomā, iemaksājot drošības naudu. Drošības naudas apmērs atkarīgs no izvēlētā inventāra vērtības un par tās apmēru Jūs informēs mūsu darbinieks. Drošības nauda tiek atgriezta pēc tehnikas nodošanas un visu nomas rēķinu apmaksas.

Nomas inventāra saņemšana Pirms nomas inventāra saņemšanas pārliecinieties, ka Jums ir noslēgts līgums un ir iemaksāta drošības nauda. Lai saņemtu nomas inventāru mūsu noliktavās ir nepieciešama pilnvara nomas materiālu saņemšanai. [Pilnvaras paraugs]

Nomas inventāra atgriešana Atgriežot nomas inventāru tā tehniskajam stāvoklim jābūt identiskam kā izsniegšanas brīdi, t.i., tīram, darba kārtībā un pilnā komplektācijā.

Nomas rēķins
Rēķins par inventāra nomu tiek piestādīts divas reizes mēnesī – attiecīgi 15. un 30. datumā par reālo nomas termiņu. Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par piestādīto rēķinu, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa rēķinā norādīto tālruni. Mūsu darbinieks Jums izskaidros rēķinā uzrādīto informāciju.

Pieteikums rēķinu saņemšanai pa e-pastu
[Pieteikums LV]
[Pieteikums ENG]

Drošības naudas atgriešana
Drošības nauda tiek atgriezta pēc saistību izpildes, t.i. tehnikas nodošanas un visu rēķinu apmaksas trīs darba dienu laikā.