Vietnes noteikumi

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

PIRMS PIEKĻUVES ŠĪM GLOBĀLĀ TĪMEKĻA LAPĀM UN TO LIETOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS.

Piekļūstot Ramirent Plc globālā tīmekļa lapām un izmantojot tās, Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Nelietojiet šīs lapas, ja Jūs nepiekrītat visiem turpmāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Šo lapu saturs pilnībā pieder Ramirent Plc (turpmāk tekstā – Ramirent). Ramirent globālā tīmekļa lapu saturs ir © 2008 Ramirent Plc. Visas tiesības, kas šeit nav īpaši piešķirtas, ir aizsargātas. Uz atsevišķiem mūsu globālā tīmekļa lapās esošajiem dokumentiem var būt attiecināmi papildu noteikumi, kas norādīti šajos dokumentos.

Pilnīga vai daļēja satura reproducēšana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkādā formā bez Ramirent iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot to, ka Jums ir atļauts Jūsu datorā uzglabāt vai izdrukāt šo lapu izvilkumu kopijas tikai privātai, nekomerciālai lietošanai, pilnībā ievērojot šos lietošanas noteikumus. Satura pārveide vai satura izmantošana jebkuriem citiem mērķiem ir aizliegta. Paziņojumu presei un citu dokumentu, kas tiek klasificēti kā publiski, izmantošana publiskajā komunikācijā ir atļauta, ja tiek norādīts informācijas avots.

Lai nodrošinātu Jums vieglāku piekļuvi, Ramirent var ietvert saites uz tādām tīmekļa vietnēm internetā, kas pieder trešajām pusēm un ko tās pārvalda. Savienojoties ar šādu trešās puses tīmekļa vietni, Jums jāiepazīstas ar attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem pirms šādas tīmekļa vietnes izmantošanas. Jūs arī piekrītat, ka Ramirent nav nekādas kontroles pār  trešās puses tīmekļa vietnes saturu un ka Ramirent nevar uzņemties nekādu atbildību par šādās tīmekļa vietnēs izveidoto vai publicēto materiālu. Turklāt saite uz citu, nevis Ramirent, tīmekļa vietni nenozīmē, ka Ramirent apstiprina attiecīgo tīmekļa vietni vai produktus, vai pakalpojumus, kas norādīti šādā trešās puses tīmekļa vietnē.

Iesniedzot materiālu kādā no mūsu serveriem, piemēram, pa e-pastu vai caur Ramirent globālā tīmekļa lapu, Jūs apstiprināt, ka: (a) materiāls nesatur neko nelikumīgu un ir piemērots publicēšanai; (b) pirms jebkura materiāla iesniegšanas Jūs veicat attiecīgus centienus skanēt materiālus, kā arī dzēst jebkurus vīrusus vai citas inficējošas vai iznīcinošas iezīmes; un (c) materiāls Jums pieder vai arī Jums ir neierobežotas tiesības iesniegt to mums, un Ramirent var publicēt šo materiālu bez maksas un/ vai pievienot to vai jebkuras tajā aprakstītās koncepcijas mūsu produktiem bez atbildības un saistībām; (d) Jūs piekrītat neveikt darbības pret mums saistībā ar mums iesniegtajiem materiāliem un piekrītat mums sniegt kompensāciju, ja jebkura trešā puse veiks darbības pret mums saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu.

Ramirent nepārskata lietotāju tīmekļa vietnei iesūtīto materiālu saturu un nav atbildīgs par to. Ramirent ir tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, dzēst jebkuru lietotāju iesūtīto materiālu.

Ramirent globālā tīmekļa lapu saturs tiek piedāvāts tāds, kāds tas ir un kā pieejama bāze, bez jebkāda veida tieši vai netieši norādītām garantijām attiecībā uz šo lapu vai citu materiālu pareizību, precizitāti un ticamību. Ramirent negarantē, ka šīs lapas vai serveris, kas padara tās pieejamas, ir bez vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem. Ramirent negarantē, ka tā interneta vietnes būs bez traucējumiem vai kļūdām. Ramirent patur tiesības jebkurā laikā pārstrādāt lapas vai pārtraukt piekļuvi tām.

NEKĀDA VEIDA TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET BEZ IEROBEŽOJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠUMTIESĪBĀM VAI TO NEIEROBEŽOŠANU VAI ARĪ NETIEŠĀM  GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI LIETOŠANAI NOTEIKTIEM MĒRĶIEM, NETIEK SNIEGTAS ATTIECĪBĀ UZ ŠO LAPU PIEEJAMĪBU, PRECIZITĀTI, TICAMĪBU VAI SATURU. RAMIRENT NEATBILD PAR JEBKURIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, SPECIĀLIEM VAI SEKOJOŠIEM BOJĀJUMIEM, NEIEGŪTAJIEM LABUMIEM VAI PAR UZŅEMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, KAS RODAS NO ŠĪ PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS VAI TĀ NEPIEEJAMĪBAS, PAT JA RAMIRENT BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK PIEĻAUTA NOTEIKTU GARANTIJU IZSLĒGŠANA VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS. ŠAJĀ GADĪJUMĀ RAMIRENT ATBILDĪBA TIEK IEROBEŽOTA LĪDZ MASIMĀLAJAI LIKUMOS PIEĻAUTAJAI PAKĀPEI.

Ramirent vai Ramirent produktu nosaukumi ir Ramirent preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie produkti un uzņēmuma nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču tirdzniecības nosaukumi. Jūsu piekļuve šai tīmekļa vietnei netiek uzskatīta kā tiesības izmantot, ar aizliegumu nonākt pretrunā ar sevi par ļaunu citai pusei vai citādāk, jebkādas licences vai tiesības izmantot jebkuras preču zīmes, kas parādās tīmekļa vietnē, bez Ramirent vai attiecīgi trešās puses kā īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

© 2008 Ramirent Plc. Visas tiesības aizsargātas.