Uzņēmuma vadība

Ramirent uzņēmējdarbības galvenais mērķis ir veicināt klientiem būvniecības iekārtu nomu, nevis to iegādi. Uzņēmuma galvenais pakalpojums ir būvtehnikas noma un ar to saistītie pakalpojumi. Nomas pakalpojumu apgrozījums veido 75% no kopējā apgrozījuma – pakalpojums, kas pēc būtības ir videi draudzīgs. Iekārtu koplietošana un atkārtota izmantošana samazina mūsu nozares ekoloģisko ietekmi, tas ir mūsu ieguldījums ilgtspējīgākā sabiedrībā un nākotnē.

Ramirent Baltic AS Rīgas filiāles darbība atbilst ISO 9001 kvalitātes, ISO 14001 vides un ISO 45001 arodveselības un drošības vadības sistēmu prasībām.


Mūsu kvalitātes vadības principi ir:


 • Mēs konstanti specificējam klientu vajadzības un novērtējam viņu apmierinātības līmeni.
 • Mēs aktīvi attīstām savu produktu un pakalpojumu klāstu, pamatojoties uz klientu vajadzībām.
 • Mēs novērtējam savas kvalitātes vadības sistēmas darbību un efektivitāti un esam apņēmušies pastāvīgi pilnveidoties.
 • Mēs regulāri atjaunojam un pilnveidojam savu darbinieku kompetences.
 • Mēs mērķtiecīgi vadām savu darbību, vienlaikus cienot un motivējot cilvēkus.
 • Mēs attīstām savu darbību ar sadarbības partneriem un aktīvi strādājam, lai popularizētu visu darbības jomu.


Lai iepazītos ar mūsu Kvalitātes Poliku spied šeit


Lai iepazītos ar 2022. gada Ramirent CSR sociālās atbildības atskaiti (Ramirent CSR report) angļu valodā spied šeit


Ikdienas darbībās mēs ievērojam Ramirent Rīcības kodeksu, kurā aprakstīts, kā rīkoties sociāli atbildīgi un sadarbībā ar visām pusēm, balstoties uz uzņēmuma pamatvērtībām. Ramirent sagaida arī no saviem piegādātājiem, ka tie ievēros atbildīgas uzņēmējdarbības principus, kas ir izklāstīti Ramirent piegādātāju Rīcības kodeksā spied šeit


10 vissvarīgākie Ramirent Rīcības kodeksa principi ir:

 1. Tiesību aktu un noteikumu ievērošana
 2. Godīga konkurence un antimonopola un konkurences tiesību aktu ievērošana
 3. Absolūta neiecietība pret korupciju, kukuļošanu un naudas atmazgāšanu
 4. Privāto un profesionālo interešu konfliktu novēršana
 5. „Ramirent” aktīvu un informācijas aizsargāšana
 6. Finansiālās vienotības nodrošināšana
 7. Cilvēku cienīšana un cilvēktiesību ievērošana, garantējot vienlīdzību, labklājību un drošību
 8. Atbildīga apgāde
 9. Ieguldījums sabiedrībā, lai veicinātu vispārējo labklājību
 10. Rūpes par vidi


Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle ir SIA “Zaļā josta” un biedrības “Biznesa efektivitātes asociācija” biedrs.

SIA “Zaļā josta” biedrs mēs iegūstam – videi draudzīga un atbildīga uzņēmuma publicitāti, profesionālus risinājumus izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas jautājumos; un daudzas citas lietas, lai būtu videi draudzīgs uzņēmums.

Kā biedrības “Biznesa efektivitātes asociācija” biedram mums ir iespēja iegūt jaunus sadarbības partnerus, paplašināt kontaktu loku, iegūt jaunas zināšanas un iemaņas, dalīties tajās, gūt apliecinājumu savām idejām un iesaistīties asociācijas mērķu sasniegšanā, savu ideju realizācijā, darbojoties atklātā, pozitīvā gaisotnē.