Sociālā vide

Šīs ir darbības, kuru mērķis ir kontrolēt un uzlabot sociālās vides kvalitāti:

  • Mēs katru gadu mēram darbinieku apmierinātības un iesaistes līmeni. Saskaņā ar jaunāko aptauju, mūsu vadības kvalitātes indekss ir 81% un darbinieku saistību indekss ir 84%.
  • Mēs analizējam riskus darbiniekiem, ieskaitot psiho sociālos riska faktorus, un strādājam, lai veicinātu darbinieku garīgo un fizisko veselību.
  • Mēs apzinām un novērtējam ar mūsu darbību saistītos drošības un vides riskus, iespējas. Vienojamies par uzlabošanas pasākumiem, uzraugām tos, lai nepārtraukti attīstos.
  • Mēs izvirzām skaidras, praktiskas cerības un mērķus drošībai un ilgtspējībai. Paplašinām savu produktu klāstu, ieguldām kompetences attīstībā un piesardzības pasākumos.
  • Mēs iesaistām savus darbiniekus drošības plānošanā un profilakses pasākumos. Informējam par drošības nozīmi, konsultējot darbiniekus drošības jautājumos un mudinām rīkoties un ziņot par drošības incidentiem. Mēs iesakām to darīt arī mūsu apakšuzņēmējiem.
  • Mēs iejaucamies, kad redzam bīstamu, neatbilstošu uzvedību vai bīstamus darba apstākļus, un veicam nepieciešamās darbības, lai situāciju uzlabotu.
  • Mēs pārliecināmies, ka mūsu darbinieki jūtas psiholoģiski droši un viņiem ir drosme atklāti izteikt savas domas un idejas.