Šī vietne izmanto sīkfailus, lai uzlabotu apmeklētāju pieredzi un izsekotu vietņu apmeklējumus. Vairāk informācijas

Privātuma politika

KLIENTU PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 10.05.2018.

Šī Privātuma politika (turpmāk “Politika”) sniedz informāciju par to, kāpēc Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle apkopo, izmanto vai kopīgo jūsu personas datus saistībā ar jūsu kā klienta attiecībām ar Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku.

1. DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle (turpmāk kopā saukts “Ramirent”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”). Ramirent ir atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Datu pārziņa kontaktinformācija:

Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle

Reģistrācijas Nr.: 40103238352

Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga LV-1073, Latvija

Tālrunis: 6713 8888

Datu aizsardzības speciālista vai par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:

Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga LV-1073, Latvija

E-pasts: privacy@ramirent.lv  

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādos veidos, kas minēti turpmāk. Kopumā personas datus, ko mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, kad īrējat no mums aprīkojumu vai kad citādi sadarbojaties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes formas vai apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centrus). Tāpat mēs varam vākt personas datus no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas dati, ko mēs vācam, ietver, piemēram, šādas datu kategorijas: 

  • vispārīgi personas dati, piemēram, dzimšanas datums un personas kods; 
  • kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. No korporatīvajiem klientiem mēs varam vākt informāciju, kas saistīta ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat; 
  • informācija, kas saistīta ar klientu attiecībām, piemēram, klienta saziņa, klienta kontaktinformācija un sniegtās atbildes, rēķinu un kredītu informācija, un informācija par īres aprīkojumu; un 
  • valodas iestatījumi.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:

1. Pakalpojumu sniegšana un klientu attiecību pārvaldība

Jūsu personas datu vākšanas galvenais mērķis ir sniegt jums mūsu pakalpojumus un pārvaldīt un uzturēt klientu attiecības starp mums un jums/uzņēmumu, ko jūs pārstāvat. Šajā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz līgumu starp jums/uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un mums.

2. Mārketings

Mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumu jaunumiem, lūgtu jūsu atsauksmes vai sniegtu jums citu būtisku informāciju par mūsu pakalpojumiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses sniegt jums atbilstošu informāciju par Ramirent un reklamēt mūsu pakalpojumus. Jūs varat atteikties no mārketinga komunikācijas jebkurā laikā.

3. Pakalpojumu izstrāde un informācijas drošība

Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus pakalpojumus. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums pieejama pietiekama un atbilstoša informācija, lai attīstītu mūsu pakalpojumus.

4. Ar rēķiniem saistītie dati

Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu saistības atbilstoši piemērojamiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem. Šajos gadījumos personas datu apstrāde ir balstīta uz obligātiem tiesiskiem pienākumiem, atbilstoši kuriem mums jāuzglabā atsevišķi dati grāmatvedības nolūkos.

4. PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA

Mēs varam atklāt personas datus trešajām personām: 

  • kad to atļauj vai pieprasa tiesību akti, piemēram, lai atbildētu uz kompetentu iestāžu pieprasījumiem, vai saistībā ar tiesvedību; 
  • kad mūsu uzticamie pakalpojumu sniedzēji sniedz mums pakalpojumus mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem. Mēs kontrolēsim un vienmēr atbildēsim par jūsu personas datu izmantošanu; 
  • ja esam iesaistīti visu vai daļas mūsu aktīvu apvienošanā, iegādē vai pārdošanā; un 
  • kad labā ticībā mēs uzskatām, ka datu atklāšana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai, jūsu vai citu personu drošībai, lai izmeklētu krāpniecības gadījumus vai atbildētu valsts iestāžu pieprasījumam.

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ

Mēs nenododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

6. SĪKDATNES

Tāpat mēs izmantojam sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes mūsu tīmekļa vietnē www.ramirent.lv. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas nonāk jūsu ierīcē un kuru mērķis ir apkopot un atcerēties noderīgu informāciju, lai paaugstinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat mēs varam izmantot sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes statistikas nolūkos, lai apkopotu anonīmu, apkopotu statistiku attiecībā, piemēram, uz tīmekļa izmantošanu, kas ļauj mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot lietotāju pieredzi.

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežot to izmantošanu vai izdzēst sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu politiku https://www.ramirent.lv/privacy/cookies.

7. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

Jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus.

Lielākā daļa jūsu personas datu tiks saglabāti klientu attiecību ar Ramirent laikā. Daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc klientu attiecību beigām, ja to pieprasa vai atļauj nacionālie tiesību akti. Piemēram, mēs saglabāsim ar grāmatvedību saistītus dokumentus 6 vai pat 10 gadus. Kad jūsu personas datu saglabāšanu vairs nepieprasa tiesību akti vai jebkuras personas tiesības vai pienākumi, mēs jūsu personas datus dzēsīsim.

8. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču, lūdzu, ievērojiet, ka atsevišķa informācija ir pilnīgi nepieciešama, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus, kā arī tās nepieciešamību var noteikt tiesību akti. Tādējādi šādus personas datus jūs nevarēsiet dzēst.

Jums ir tiesības iebilst pret atsevišķu datu apstrādi. Tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi.

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā un nodot savus personas datus citam datu pārzinim tiktāl, ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Lūdzu, nosūtiet mums iepriekš minētos pieprasījumus uz privacy@ramirent.lv.

Ja jūs uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

9. DROŠĪBA

Mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus (tajā skaitā fiziskus, elektroniskus un administratīvus), lai novērstu personas datu zudumus, iznīcināšanu, nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi, vai atklāšanu. Piemēram, mēs piešķiram ierobežotu piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kam informācija nepieciešama darba gaitā.

Lūdzu, ievērojiet, ka, lai arī mēs cenšamies nodrošināt atbilstošu drošības pasākumu veikšanu attiecībā uz personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus potenciālos drošības pārkāpumus.

10. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs laiku pa laikam esam tiesīgi mainīt šo Politiku. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē www.ramirent.lv, kur jūs varēsiet atrast pēdējo šīs Politikas versiju.

11. SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums radušies jautājumi par šo Politiku vai jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzu, sazinieties ar mums privacy@ramirent.lv.